Amb Experiència

Amb Experiència 2017-06-06T11:14:00+00:00
 • Consultoria i recerca
  – Creació de plataformes digitals comunitàries.
  – Recerques aplicades a la sensibilització,  dinamització sociocultural i el desenvolupament comunitari.
  – Recerca i formació en metodologies i eines per al tractament de conflictes a l’àmbit comunitari i l’espai públic.
  – Assessorament per a la incorporació de perspectives comunitàries, interculturals, de gènere i inclusives en les polítiques públiques.
 • PLA INTERCULTURAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

  La Fàbric@ disposa de professionals que es dediquen a treballar temes diversos en clau i perspectiva intercultural des dels anys 80. És molta la inversió feta en recerca, ensenyament, aprenentatge, i dinamització de projectes concrets.

  Què? A finals del 2016 i els primers mesos del 2017 es rep l’encàrrec d’assessorar i acompanyar el procés de redacció del nou Pla Intercultural de Barcelona, substituint l’anterior del 2010.

  Amb qui?  Comissionada d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona.

  On:  a Barcelona

  Mail: info@descom.coop

 • ELABORACIÓ D’ITINERARIS CULTURALS EDUCATIUS A LA TRINITAT NOVA
  La Fàbric@ ha elaborat els itineraris.
  Què?: recerca participativa amb veïns/es, teixit associatiu, equipaments i serveis de la Trinitat Nova per definir 5 itineraris culturals adreçats a persones i grups del barri i del Districte, de la ciutat de Barcelona i d’altres visitants. Els itineraris són: L’abastiment de l’aigua a Barcelona, Història i patrimoni als afores de la ciutat, Les lluïtes veïnals transformadores dels barris i les Cases de l’Aigua de la Trinitat.
  Amb qui?: Arxiu Històric de Roquetes i Districte de Nou Barris/Ajuntament de Barcelona.
  On: Trinitat Nova (Districte Nou Barris).
  Mail: info@descom.coop

 • BARCELONA INTERCULTURAL
  La Fàbric@ ha fet formacions en interculturalitat (2014-2016)
  Què:  Formació  en temes d’intercultutalitat i participació (Introducció a la interculturalitat;Dimensions de la participació; Incorporació de la diversitat cultural als espais de participació; El treball en entorns multiculturals).
  Amb qui: Programa BCN Interculturalitat. Direcció de serveis d’Immigració. Ajuntament de Barcelona. Adreçada a entitats, equipaments i grups del Poble-Sec interessats a incorporar la diversitat cultural als diferents espais de participació de l’entitat o del barri.
  On: Poble Sec
  www: www.bcn.cat/interculturalitat
  www.bcn.cat/antirumors
  Mail: formaciointercultural@bcn.cat

 • WORDPRESS
  La Fàbric@ ha dissenyat tallers de wordpress per a la creació de pàgines webs comunitàries
  Què:  Constitució del Grup Motor, disseny i gestió del taller de formació en noves tecnologies i xarxes socials per a la creació de pàgines webs comunitàries i el foment de la comunicació local-global.
  Amb qui:  Districte de Sant Andreu/Ajuntament de Barcelona. Associacions, entitats i veïns i veïnes del Bon Pastor i Baró de Viver,…
  On: Bon Pastor i Baró de Viver (Districte Sant Andreu).
  http://www.fembonpastor.cat ; http://www.barodeviver.cat
  Mail:   saversano@descom.cat