Dia a Dia

Dia a Dia 2017-04-04T11:22:15+00:00
 • Gestió de programes, serveis i equipaments
  – Processos d’acollida i acompanyament veïnal en entorns urbans.
  – Dinamització associativa.
  – Mediació comunitària.
  – Dinamització de xarxes tècniques i taules de concertació.
  – Comunicació i programació cultural.
 • CASAL D’ENTITATS MAS GUINARDÓ

  La Fàbric@ gestiona l’equipament cultural Casal d’Entitats Mas Guinardó (2012-2017)
  Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori.
  Aquest curs s’estan engegant diàlegs oberts entre actors municipals i associatius entorn els reptes de l’educació avui, la diversitat del comerç de proximitat, la salut i les dones i la creativitat en el món de les persones amb discapacitats. En la vessant de promoció de l’associacionisme, s’elaborarà un calendari i un mapa associatiu del Guinardó.
  Amb qui: el CEMG està co-gestionat per una Comissió formada per entitats del barri i pel Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. A més, més de 50 entitats del barri formen part dels òrgans d­e participació del Casal.
  On: Barri del Guinardó (Districte Horta-Guinardó).
  Web: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo
  F: www.facebook.com/Casal-dEntitats-Mas-Guinardó-1590692454541508/timeline/?ref=hl
  Mail: casalentitatsmg@gmail.com

 • Programa d’acompanyament al procés de reallotjament de Cases Barates
  La Fàbric@ gestiona el programa (2013-2017)
  Què:  Suport i acompanyament als veïns/es de la 3a fase en el procés de canvi als nous pisos. Atenció social, suport socioeducatiu, preparació per al canvi d’habitatge. Recolzament a les persones i famílies per a la nova situació veïnal i comunitària. Implicar el teixit comunitari en la temàtica del trasllat  i en les fases posteriors.
  Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, veïns/es, serveis i entitats.
  On: Barri de Bon Pastor
  Mail:  info@descom.coop

 • PLA DE BARRI BARÓ DE VIVER i BON PASTOR
  La Fàbric@ gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver (2011-2015)
  Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells, promoció de la cultura popular i la creació artística d’ambdós barris, inclusió de les noves tecnologies de comunicació i xarxes socials.
  Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Associacions, serveis i persones veïns/es d’ambdós barris.
  On: Bon Pastor i Baró de Viver (Districte Sant Andreu).
  F: www.facebook.com/Pla-de-Barris-Bon-Pastor-Baró-de-Viver-187608257936261/timeline/

  Mail:  info@descom.coop