Dia a dia

Gestió de programes, serveis i equipaments

Casal d’entitats Mas Guinardó

COOP DC gestiona l’equipament cultural Casal d’Entitats Mas Guinardó (2012-2015).
Què: Gestió i direcció tècnica i dinamització comunitària. Promoció d’activitats socio-culturals, suport a les associacions i dinamització del teixit associatiu, promoció de les relacions entre entitats i territori.
Aquest curs s’estan engegant diàlegs oberts entre actors municipals i associatius entorn els reptes de l’educació avui, la diversitat del comerç de proximitat, la salut i les dones i la creativitat en el món de les persones amb discapacitats. En la vessant de promoció de l’associacionisme, s’elaborarà un calendari i un mapa associatiu del Guinardó.
Amb qui: el CEMG està co-gestionat per una Comissió formada per entitats del barri i pel Districte d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. A més, més de 50 entitats del barri formen part dels òrgans de participació del Casal.
On: Barri del Guinardó (Districte Horta-Guinardó).
Web: www.casalsdebarrihg.cat/cemasguinardo/
Facebook: www.facebook.com/Casal-dEntitats-Mas-Guinardó-1590692454541508/timeline/?ref=hl
Mail: casalentitatsmg@gmail.com

Pla de barri Baró de Viver i Bon Pastor

COOP DC gestiona el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver (2011-2015).
Què: Dinamització i mediació comunitària, acompanyament de les associacions veïnals, suport a la promoció i difusió, dinamització d’activitats infantils i juvenils, taules de convivència, suport a grups de dones, promoció de l’esport popular, promoció d’activitats innovadores en els diversos nivells, promoció de la cultura popular i la creació artística d’ambdós barris, inclusió de les noves tecnologies de comunicació i xarxes socials.
Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Associacions, serveis i persones veïns/es d’ambdós barris.

Programa d’acompanyament al procés de reallotjament de Cases Barates

COOP DC gestiona el programa.
Què: Suport i acompanyament als veïns/es de la 3a fase en el procés de canvi als nous pisos. Atenció social, suport socioeducatiu, preparació per al canvi d’habitatge. Recolzament a les persones i famílies per a la nova situació veïnal i comunitària. Implicar el teixit comunitari en la temàtica del trasllat i en les fases posteriors.
Amb qui: Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, veïns/es, serveis i entitats.
On: Barri de Bon Pastor
Mail: info@descom.cat

Casa de l’Aigua de Trinitat Nova

COOP DC està dinamitzant social i culturalment l’equipament (2013-2015)
Què: PProcés participatiu per definició d’usos, continguts i activitats de la CA, i per l’elaboració de itineraris educatius culturals. Dinamització de les activitats culturals i de lleure des d’una perspectiva comunitària.
Amb qui: DDistricte de Nou Barris/Ajuntament de Barcelona. Associacions, entitats i veïns de Trinitat Nova, Arxiu Històric de Roquetes.
On: Trinitat Nova (Districte Nou Barris).
Mail: info@descom.cat