Innovem

Mediació i treball comunitari

Mediació i construcció de pau a Medellin

CoopDC col·labora en el projecte De la gestió de conflictes a la creació d’una escola de pau a Medellín (2013-­2015).
Què: creació d’una xarxa d’entitats i grups de treball per elaborar un currículum formatiu en mediació; formació a grups socials diversos que treballen en projectes comunitaris a Medellín.
Amb qui: Corporación Región, Universitat Pontificia Bolivariana, Alcaldia de Medellín, Projecte Imagine, Casa de la Memòria (Medellín) i Fundació Desenvolupament Comunitari (Barcelona), Ajuntament de Barcelona.
On: Barcelona-­Medellín (Colòmbia).

Smart Barris

Treballem projectes tecnològics d’eficiència energètica per a fomentar la inserció laboral i de comunicació local-­global per a reduir els efectes de l’escletxa digital.
Què: Programa de formació i inserció sociolaboral per fer possible l’eficiència energètica, la sostenibilitat i l’estalvi energètic als barris de la Franja Besòs i tallers de WordPress i creació de pàgines webs pel foment de la comunicació i la reducció de l’escletxa digital.
Amb qui: Districte de Nou Barris i Sant Andreu, entitats veïnals.
On: Nou Barris i Sant Andreu
Web: http://www.fembonpastor.cat; http://www.barodeviver.cat

Pla Comunitari Barceloneta i Barceloneta Proa a la Mar

CoopDC forma part del grup promotor de Barceloneta Proa a la Mar (2014-2015).
Què: Desenvolupament local i social del barri, promoció de l’economia solidària, del comerç local, d’un turisme no depredador, de les activitats de mar; formació de la població.
Amb qui: entitats veïnals diverses i tècnics serveis públics.
On: Barri de la Barceloneta Web: http://placomunitaribarceloneta.org

Eix Pere IV del Poblenou

COOP DC dóna suport al procés.
Què: Suport al procés de la Taula Eix Pere IV, formació dels membres de la Taula. Assessorament dels diferents actors socials. Promoció de l’economia social i solidària Promoció de l’economia social i solidària a partir del disseny d’alguns projectes.
Amb qui: Associació de Veïns i entitats i persones implicades en la Taula Eix Pere IV
On: Poblenou Districte Sant Martí de Provençals.
Web: http://www.elpoblenou.cat/index.php/actualitat-­del-­barri/eix-­pere-­iv