Innovem 2017-06-16T10:00:12+00:00
 • A partir de les comunitats INNOVEM en processos de desenvolupament local
  -Promovem el diàleg crític, la cultura de pau i la interculturalitat.
  -Intermediem entre actors institucionals, associatius i veïnals.
  -Impulsem  les noves tecnologies i l’smart des de les necessitats i propostes dels barris.
  -Promovem l’economia social i solidària des de l’acció comunitària i la proximitat.
  -Fomentem la comunicació local–global.
 • “COMUNICACIÓ LOCAL-GLOBAL: LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER COMUNITARI EN ELS BARRIS DE BON PASTOR, BARÓ DE VIVER, PORTA I ROQUETES PER AL SEU DESENVOLUPAMENT SOCIAL i LOCAL.”

  La Fàbric@ som co-creadores d’aqueste projecte que ha suposat la contractació de 6 persones amb perfil profesional relacionat amb la tecnologia i la comunicació des de octubre 2016 i fins l’abril de 2017.

   Què:  Creació del perfil de Comunity Manager relacionat amb la comunicació i difusió de les activitats comercials, socials i culturals d’entitats veïnals, botigues i equipaments municipals dels barris de Trinitat Nova, Bon Pastor i Baró de Viver.   Aquest servei tracta de potenciar l’economia local, així com la cultura i les activitats socioculturals que es promouen en aquests territoris.

   Amb qui: Àrea de Drets Socials Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Teixit Associatiu.

   On: Barcelona, Districtes de Sant Andreu i Nou Barris

 • Mediació i construcció de pau a MEDELLÍN

  Cooperativa La Fàbric@ està implicada en aquest procés  des del 2013, tot aportant la seva experiència i coneixements en dinamització i mediació comunitària intercultural.

  Què:  S’ha creat una Escola Itinerant de Pau a Medellín, aquesta escola es diu CREANDO PAZ i funciona ja des del 2015. S’ha organitzat i finalitzat la primera promoció de diplomades en mediació comunitària. Així mateix, s’han organitzat cursos complementaris de mediació amb perspectiva feminista.
  Amb qui: Corporación Región, Universidad Pontificia, Plataforma digital Ciudadanía con Sentido, i Alcaldía de Medellín.
  On: Barcelona (Països Catalans), Medellín (Colombia)

 • SMART BARRIS
  Treballem projectes tecnològics d’eficiència i estalvi energètic per a fomentar la inserció laboral, així com la comunicació local-global per a reduir els efectes de l’escletxa digital. Ho fem a partir de dinàmiques i processos comunitaris.
  Què:  Al llarg del 2016 es va dur a terme un projecte de formació de 9 persones aturades. Se’ls formà en tècniques i procediments per auditar l’eficiència i l’estalvi energètic  en equipaments públics, comerços, habitatges. Així mateix, se’ls contractà laboralment durant 6 mesos al llarg dels quals es van monitoritzar 18 equipaments públics.
  Amb qui: A partir d’un conveni amb el Districte de Nou Barris-Ajuntament de Barcelona.
  On: En equipaments municipals dels diversos barris del Districte de Nou Barris de Barcelona.
  Web: http://smartbarris.cat/ca/2016/11/08/millorar-la-eficiencia-energetica-i-lluitar-contra-latur

 • EIX PERE IV DEL POBLENOU
  La Fàbric@ dóna suport a la taula d’entitats i persones Taula Eix Pere IV.
  Què: És una iniciativa veïnal comunitària, que aplega diferents entitats del barri del Poblenou. La Fàbric@ dóna suport al procés: assessorament, acompanyament, suport. Es promou el desenvolupament local-social i comunitaria, així com l’economia solidària i cooperativa.
  Amb qui:  Associació de Veïns, Cooperativa Biciclot, veïns/es a títol individual, i fins a 20 entitats i persones implicades com a col.laboradores en projectes diversos d’economia solidària i cooperativa.  Aquest mes de maig de 2017,  la Taula s’acaba de constituir en una entitat social de segon grau, on seguim participant.
  On:  Poblenou, i altres barris del Districte de Sant Martí de Provençals.
  Web: http://eixpereiv.org