Nosaltres

La Fàbric@ sccl es constitueix l’any 2013, com a iniciativa d’autoocupació dels treballadors i treballadores de la Fundació Desenvolupament Comunitari.

El nou marc de treball pretén adaptar-se millor al moment actual, recollint i alhora renovant l’experiència professional de més de 20 anys.

 

Les persones que formem part de La Fàbric@ sccl

 • Som un equip que apostem pels reptes socials des de la nostra vàlua com a professionals interdisciplinaris formats en diferents camps de les ciències socials i humanes.
 • Tenim clar que des de la diversitat de visions podem anar més lluny en les nostres intervencions.
 • Considerem el treball en equip fonamental per a entendre i incidir en la realitat de manera més integrada i responsable.
 • Sabem moure’ns des del respecte amb persones i col·lectius d’edats, procedències, creences, caràcters i diferents, tot reconeixent i valorant la seva riquesa.
 • Coneixem les maneres d’implicar la gent fent-la co-responsable de la transformació personal, social i de l’entorn, mitjançant metodologies innovadores que permeten comprendre els processos individuals i col·lectius.
 • Plantegem un enfocament comunitari i global-local de la realitat que traslladem a tots els projectes que desenvolupem.
 • Creiem fermament en la força dels vincles i en el potencial de les relacions i les sinergies per a canviar el món.
 • Detectem reptes i possibilitats en les persones, les relacions i els territoris, més enllà dels problemes.
 • Ens sentim properes a la filosofia del “Bon viure”.
 • Estem compromeses amb moviments pel canvi social com l’ecologia, la cultura de pau, l’economia solidària, el feminisme, el canvi de paradigma, …
 • Apostem per un canvi social paral·lel a l’empoderament de les persones que impulsem.

Les persones i les comunitats són els subjectes principals de la nostra acció amb un compromís ètic i sincer en els processos de transformació i d’assoliment de nivells òptims de qualitat de vida.
Estem compromeses, com a persones i de manera professional, en la construcció d’un món millor per a tothom i tenim eines i capacitat per a contribuir a fer-ho possible.

Logo Informe de Balanç Social

Informe de Balanç Social

[Descarrega-te’l en PDF]

La Fàbric@ sccl és membre de la Xarxa d’Economia Solidària i del Coop 57 amb qui col∙labora i treballa estretament l’eix del desenvolupament local-­social i comunitari a partir de l’economia solidària.

La Fàbric@ sccl és membre de la Xarxa Art i Barri amb qui col·∙labora per dinamitzar a partir de metodologies innovadores.

 • Logo Coop57
 • Logo Xarxa d'Economia Solidària
 • Logo Xarxa Art i Barri